Gizlilik ve Güvenlik


Özet Bilgilendirme

 • Üyelik aidat ücreti yoktur.
 • Satış Zorunluluğu Yoktur
 • Kota Doldurma Yoktur
 • Sipariş Zorunluluğu Yoktur
 • Üyeler İçin Tüm Ürünlerde Özel  İndirimler Vardır.

 

 1. Girişimci, “İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği”ni okuduğunu, bu yönetmelikte belirlenmiş olan doğrudan satış kapsamında FARMASİ ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı kabul etmektedir.
 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 30TL’nin üzerindeki alışverişler için Girişimcilerin, müşterilerilerine Müşteri Sözleşmesi doldurması yasal bir zorunluluktur.
 3. Girişimci, (seviye yükseldikçe sponsor, müdür, direktör vs.) FARMASİ web sitesinde, duyurularında ve yayınlarında anlatılan tüm sorumlulukları üstlenmeyi, sorumluluğunu en yüksek seviyede dürüstlük, doğruluk, adillik ve içtenlikle yerine getirmeyi kabul etmiş sayılır.
 4. FARMASİ tarafından aranıldığında yanıt vermek ve dönüş yapmak ya da yazılı gönderilen mail, sms vb. İletilere en kısa sürede geri dönüş yapmak,
 5. Üst sponsor ve/veya alt sponsor 22 seviyesi ve üzerinde katalog almak durumunda olan her girişimci bu materyalleri ilgili ekipleri ile paylaşmak durumundadır.
 6. Girişimci, FARMASİ ile ilgili herhangi bir faaliyette (etkinlik, toplantı, sunum vs.) dinsel, politik, ruhani ve siyasi görüş bildirmeyeceğini ve FARMASİ’yi bunun için kullanmayacağını kabul eder.
 7. Girişimci, FARMASİ ilişkilerini kullanarak FARMASİ tarafından onaylanmamış ürünlerin ve hizmetlerin satış ve pazarlamasını yapmayacağını kabul eder.
 8. Girişimci, üyelik kaydı yaptırmakla, kişisel bilgilerinin, FARMASİ tarafından gizlilik ilkeleri çerçevesinde dilediği gibi kullanılmasına onay verdiğini, FARMASİ’nin tüm kanallardan sunduğu ürün, hizmet ve avantajlı kampanyalardan sms, e-mail ve telefon gibi ticari elektronik iletilerden haberdar olmayı kabul eder.
 9. Girişimci, FARMASİ ürün ve hizmetlerinin bulunabilirliği, kalitesi, performansıyla ilgili doğru bilgi vermekle yükümlüdür. Girişimci, FARMASİ ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak FARMASİ web sitesi, FARMASİ yayınları veya ürün ambalajlarında belirtilenler dışında bilgi veremez ve iddialarda bulunamaz. Aksi taktirde, FARMASİ’nin, ilgili müşteri ya da Girişimcinin uğrayacağı tüm zararların tazmininden Girişimci şahsen sorumludur.
 10. Girişimci, FARMASİ’nin yazılı izni olmadan televizyon, gazete, internet, radyo, dergiler, yayın organları vs. herhangi bir medya organı ile görüşemez, röportaj yapamaz ya da herhangi bir reklam aracını (mms, sms, internet vs de dahil) kullanamaz. Girişimci, sadece FARMASİ’nin hazırladığı ve Girişimcileriyle paylaştığı yayınları, uygulamaları, reklamları ve basılı malzemeleri FARMASİ’nin onayıyla kullanabilir.
 11. Bir Girişimci, başka bir sponsora kaydolan Girişimcinin kendi grubuna geçmesini isteyemez.  Bu yönde yapılacak en küçük teşvik dahi Girişimci’nin işbu Yönetmeliği ihlal ettiği şeklinde yorumlanacaktır. FARMASİ, bu şekilde hareket ettiği tespit edilen Girişimci’ye, bu yönetmelik hükümlerinde belirtilen cezalardan fiilin ağırlığına göre uygun gördüğü cezayı verme hakkına sahiptir.
 12. Girişimci, FARMASİ’nin işçisi, temsilcisi, acentesi değildir. Girişimci, izinsiz FARMASİ adına herhangi bir şube, ofis veya işletme açmaya veya imtiyaz vermeye hakkı yoktur. Girişimci, kendi nam ve hesabına çalışmakta olup, bağımsızdır. Girişimci, işlerini yürütürken ve her türlü haberleşme ve sosyal medya aracında “Bağımsız” ünvanını kullanmak zorundadır. (Bağımsız Girişimci, Bağımsız Girişimci-Direktör gibi)
 13. Girişimci, hiçbir şekilde, hiçbir kimseye FARMASİ adına yükümlülük altına giremez. Aksi taktirde, müşterinin, diğer Girişimcilerin ve FARMASİ’nin uğrayacağı her türlü zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
 14. Girişimci FARMASİ’den aldığı ürünlerin satışından gelir elde etmesi halinde, bu gelirlerin vergisel ve diğer yükümlülükleri tamamen Girişimci’ye aittir. Bu nedenle, Girişimcinin vergi, SGK gibi borç ve mükellefiyetlerinden FARMASİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 15. Girişimci, sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen başkasına devredemez.
 16. Girişimci, FARMASİ garantisinden yararlanmak isteyen bir müşterisine, kanunlar çerçevesinde ürünün yenisiyle ya da başka bir ürünle değiştirilmesini ya da ürünün iade edilmesini önermelidir.
 17. Girişimci, FARMASİ ödeme koşullarını detaylı olarak açıklamak ve grubunun FARMASİ ödeme koşullarına uymalarını sağlamakla yükümlüdür.
 18. Girişimci, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan olduğundan FARMASİ adına hiçbir e-mail ya da sms gönderemez.
 19. Girişimci, kaydettiği her yeni üyeye yönetmelik ve hoşgeldin kampanyası eğitimi vermekle yükümlüdür.
 20. FARMASİ ürün ambalajları kesinlikle tekrar ambalajlanamaz ve başka bir ambalaj içinde satılamaz.
 21. Hiçbir Girişimci, FARMASİ adını ve logosunu kullanıp üretim yapamaz ve yaptıramaz.
 22. Bir Girişimci, FARMASİ ismini ve logosunu belirtilen kurallar doğrultusunda FARMASİ’nin onayıyla kullanabilir.
 23. İnternet üzerinden açık arttırma ya da eksiltme usulüyle çalışan siteler de dahil olmak üzere her türlü internet sitesinden tanıtım yapılabilmesi FARMASİ’nin iznine tabidir.
 24. Perakende satış yerleri olmayan fuar alanları, kuaför/berber salonları, zayıflama merkezleri, alışveriş merkezlerindeki tanıtım standları gibi teknik olarak perakende satış yerleri olmayan kuruluşlarda ise sadece teşhir amaçlı tanıtım yapılabilir.
 25. FARMASİ Girişimci adres, telefon, faks ve diğer bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak 5 iş günü içinde FARMASİ’ye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevcut adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.